Hakkında

Benimle herhangi bir nedenle iletişim kurmak isterseniz, e-posta adresim:

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde doğmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden 2013 yılında mezun olan Gölçek, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında 2016 yılında “19. yy. Osmanlı Devleti’nde Vergi Uygulamaları: Niğde Sancağı Temettüat Defteri Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı yüksek lisans tezi ile tamamlamıştır.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında 2022 yılında “Türkiye’de Yoksulluk Riski: Çocuk ve Yaşlı Yoksulluğunun Belirleyicileri” isimli doktora teziyle doktor unvanını almıştır.

Gölçek, 2016 yılından beri Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali İktisat Anabilim Dalı’nda Dr. Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.

İlgi Alanları: Osmanlı Ekonomisi, Maliye Tarihi, Yoksulluk Çalışmaları, Yerel Yönetimler.