Hakkında

Benimle herhangi bir nedenle iletişim kurmak isterseniz, e-posta adresim:

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde doğmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden 2013 yılında mezun olan Gölçek, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında 2016 yılında yüksek lisansını tamamlamıştır. Prof. Dr. Mustafa Sakal’ın danışmanlığında yürüttüğü “19. yy. Osmanlı Devleti’nde Vergi Uygulamaları: Niğde Sancağı Temettüat Defteri Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı yüksek lisans tezi bulunmaktadır. Doktora eğitimine Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında devam etmektedir. Prof. Dr. İbrahim Organ’ın danışmanlığında “Türkiye’de Yoksulluk Riski: Çocuk ve Yaşlı Yoksulluğunun Belirleyicileri” başlıklı doktora tez çalışmasını yürütmektedir. Gölçek, 2016 yılından beri Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali İktisat Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.

İlgi Alanları: Osmanlı Ekonomisi, Maliye Tarihi, Yoksulluk Çalışmaları, Yerel Yönetimler.