Yeraltından Notlar ve Birkaç Lakırtı*

Yalnızca insan, doğruluğundan emin olunabilecek bilgiyi ister. Arzuları, dilekleri, umutları ve hayalleri olan da yalnızca insandır. Öyleyse insanlar dünyaları hakkındaki hakikati nasıl keşfedebilirler? Her şeyin gerçekte ne olduğunu bulmak mümkün müdür, yoksa her şeyin nasıl olmasını isteyen duygularımız mı devreye girecektir? Jean Jacques Rousseau “İtiraflar“ında şunları sorgulamıştır; insan açık olabilir mi? , tamamiyle dürüst bir“Yeraltından Notlar ve Birkaç Lakırtı*” yazısının devamını oku

Bir Sömürü Hikayesi: Darwin’s Nightmare*

Nohut, Levrek ve Kaleşnikof… İnsanlık tarihi boyunca bilgiye sahip olan toplumlar gücü de, iktidarı da ellerinde bulundurmuşlardır. “Bilgi güçtür” ve bu gücü emperyal amaçlarla kullanmak çok cani sonuçlar doğurabilir. Jared Diamond kitabı “Tüfek, Mikrop ve Çelik”te Afrikalı bir yerli olan Yali’nin ağzından şu sözleri aktarır: “Siz beyazların neden bu kadar çok kargosu varken, biz siyahların“Bir Sömürü Hikayesi: Darwin’s Nightmare*” yazısının devamını oku